Regulamin świadczonych usług w salonie.

 1. Godziny otwarcia salonu od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00. Istnieje możliwosć wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i wpłaceniem 100zł zadatku na konto.
 2.  Promocje i rabaty nie łączą się. Wyjątek stanowi inny zapis w opisie promocji.
 3. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 4. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest do podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu.
 5. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Taka zasada obowiązuje również osoby, które mają do wykorzystania środki na zabiegi, więc w przypadku dwukrotnego nie pojawienia się na zabiegu, pieniądze te przepadają. Obowiązuje to dla wszystkich usług znajdujących się w ofercie salonu i rezerwacji na wszystkie dni pracy salonu.
 6. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 15 minut, po umówionym terminie). W przypadku przedłużającego się spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji innego Klienta/Klientki.
 7. Na wizytę przychodzimy zdrowi. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (77 441 09 09). Celowe zatajanie stanu zdrowia może skutkować niepożądanymi reakcjami pozabiegowymi.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin, który jest dogodny dla obu stron.
 9. Pracownik salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 10. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Salon nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub inne rzeczy osobiste.
 11. Vouchery na zabiegi mają termin ważności 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie wyznaczonego terminu nie będą realizowane.
 12. Na terenie salonu obowiązuje zakaz robienia zdjeć oraz nagrywania. Dotyczy to również przedstawianych przez pracowników indywidualnie dobranych dermokosmetyków.
 13. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego regulaminu.
 14. Salon ,,Klinika Zdrowego Ciała” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.